Artykuł sponsorowany

Jakie dokumenty są potrzebne przy transporcie towarów do Szwecji i Norwegii?

Jakie dokumenty są potrzebne przy transporcie towarów do Szwecji i Norwegii?

Transport towarów do krajów skandynawskich, takich jak Szwecja i Norwegia, może być bardzo opłacalny dla polskich firm. Jednakże, aby uniknąć problemów na granicy, przedsiębiorcy muszą znać wymagane dokumenty oraz przepisy obowiązujące w tych krajach. W tym artykule omówimy cztery kluczowe aspekty związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji dla transportu towarów do Szwecji i Norwegii.

Dokumenty celne

Podstawowym dokumentem, który należy przygotować przed transportem towarów do Szwecji i Norwegii, jest deklaracja celna, bez której niemożliwe jest legalne przewiezienie towarów za granicę. W przypadku transportu drogowego najczęściej stosowanym dokumentem jest TIR Carnet, który ułatwia odprawę celną oraz pozwala na korzystanie z uproszczonej procedury tranzytowej. W przypadku transportu morskiego, kolejowego lub lotniczego konieczne jest sporządzenie deklaracji celnej w formie elektronicznej (SAD – Single Administrative Document). Ważne jest również posiadanie EORI (Economic Operators Registration and Identification), które umożliwia identyfikację przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym.

Dokumenty transportowe

Przy transporcie do Szwecji i Norwegii niezbędne są również odpowiednie dokumenty transportowe. W przypadku transportu drogowego wymagany jest list przewozowy CMR, który stanowi dowód zawarcia umowy przewozu oraz określa warunki i odpowiedzialność przewoźnika. W przypadku transportu morskiego stosuje się konosament (Bill of Lading), natomiast w przypadku transportu kolejowego – list przewozowy CIM. Dla transportu lotniczego konieczne jest posiadanie listu przewozowego AWB (Air Waybill).

Dokumenty handlowe

Transport towarów do Szwecji i Norwegii wymaga również posiadania dokumentów handlowych, takich jak faktura handlowa (Commercial Invoice) oraz dokumenty potwierdzające pochodzenie przewożonych do Skandynawii towarów. W przypadku towarów pochodzących z Polski, wystarczy przedstawić fakturę handlową z oznaczeniem kraju pochodzenia. Jeśli towary są objęte preferencyjnymi stawkami celowymi, konieczne może być uzyskanie specjalnych dokumentów, takich jak EUR. ₁ (dla krajów UE) lub ATR (dla krajów EFTA). Warto również pamiętać o ewentualnych certyfikatach jakości, zgodności czy sanitarnych, które mogą być wymagane przez odbiorcę towarów - w zależności od tego, o jakich towarach mowa.

Przepisy i ograniczenia

Warto zdawać sobie sprawę, że Szwecja i Norwegia mają swoje specyficzne przepisy dotyczące transportu towarów. W przypadku Szwecji, należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz stosowania tachografów. Norwegia natomiast ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące transportu żywności, zwierząt oraz roślin, dlatego warto sprawdzić, czy nasze towary nie podlegają specjalnym ograniczeniom. Ponadto, oba kraje mają swoje własne przepisy dotyczące opodatkowania i VAT, które mogą wpłynąć na koszty transportu oraz prowadzenia działalności handlowej. Z nimi również warto się zapoznać przed organizacją wyprawy logistycznej.