Artykuł sponsorowany

Jakie opcje mają osoby zmagające się z kredytem frankowym?

Jakie opcje mają osoby zmagające się z kredytem frankowym?

Kredyt frankowy to temat, który od lat budzi wiele emocji i kontrowersji wśród Polaków. W niniejszym artykule przedstawimy opcje dostępne dla osób zmagających się z problemami związanymi z takim zadłużeniem.

Rozwiązania oferowane przez banki

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na propozycje rozwiązania problemu kredytu frankowego, które są oferowane przez banki. Wiele instytucji finansowych zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji swoich klientów i stara się im pomóc, proponując różne formy restrukturyzacji zadłużenia. Możliwe jest na przykład przewalutowanie kredytu na walutę o niższym oprocentowaniu, obniżenie marży bankowej czy przedłużenie okresu kredytowania. Ważne jest jednak, aby każdą propozycję dokładnie przeanalizować pod kątem korzyści i ewentualnych ryzyk.

Osoby posiadające kredyt frankowy mogą również skorzystać z usług firm świadczących pomoc frankowiczom. Na przykład pomoc frankowiczom w Rzeszowie oferuje szeroką gamę usług, takich jak analiza umowy kredytowej, negocjacje z bankiem czy reprezentowanie klienta przed sądem. Warto zwrócić się do takich specjalistów, gdyż posiadają oni wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego radzenia sobie z problemami związanymi z kredytem frankowym.

Sprzedaż nieruchomości

Jednym z rozwiązań, które może pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej spowodowanej kredytem frankowym, jest sprzedaż nieruchomości. W przypadku, gdy wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości, można spróbować sprzedać ją na własną rękę lub skorzystać z usług agencji nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że taka decyzja może wiązać się z koniecznością spłaty różnicy między wartością kredytu a ceną sprzedaży.

W sytuacji, gdy dług przekracza możliwości finansowe osoby zadłużonej, warto rozważyć oddłużenie konsumenckie. Jest to procedura prawna, która umożliwia częściowe lub całkowite umorzenie długów. Aby skorzystać z tej opcji, należy spełnić określone warunki, takie jak brak możliwości spłaty zadłużenia w przeciągu trzech lat czy udokumentowanie wysiłków mających na celu uregulowanie zobowiązań.

Pozew zbiorowy przeciwko bankowi

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają pozwów zbiorowych przeciwko bankom udzielającym kredytów frankowych. W ramach takiego postępowania, grupa osób poszkodowanych może domagać się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany jej warunków na korzystniejsze. Pozew zbiorowy ma szansę zakończyć się sukcesem, jeśli udowodni się, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego względem klientów.

Na koniec warto wspomnieć o możliwości zmiany przepisów prawnych dotyczących kredytów frankowych. W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że polski ustawodawca powinien wprowadzić regulacje mające na celu ochronę osób zadłużonych w tej walucie. Możliwe rozwiązania to na przykład wprowadzenie limitów na oprocentowanie kredytów walutowych, obowiązek informowania klientów o ryzykach związanych z takim zadłużeniem czy ułatwienie procedur restrukturyzacji długów.